معلمان از این پس تنها در مجتمع‌های آموزشی روستایی استخدام می شوند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   08 اسفند 1389-27 February 2011بازدید 3488


معلمان از این پس تنها در مجتمع‌های آموزشی روستایی استخدام می شوند
وزیر آموزش و پرورش گفت: از این پس نیروهای جدیدی که در آموزش و پرورش استخدام می شوند، تنها در مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی به کار گرفته می‌شوند.


به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در همایش مدیران منتخب مجتمع‌های آموزشی و پرورشی سراسر کشور که امروز در مرکز تربیت معلم نسیبه تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: به زودی مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهری نیز آغاز به کار می‌کنند و به سمتی حرکت خواهیم کرد که تمامی ساخت و سازها و برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد مجتمع‌های آموزشی صورت پذیرد.
وی افزود: مجتمع‌های آموزشی و پرورشی شهری با کنار هم قرار گرفتن مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از یک جنسیت، به صورت متصل خواهند بود اما مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی در حال حاضر منفصل هستند.
حاجی‌بابایی در ادامه تصریح کرد: با ساماندهی تعداد مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی و شهری و نیز جمعیت تحت پوشش آنان در نهایت باید به سمتی حرکت کنیم که در مجموع حداکثر 30 هزار مجتمع آموزشی و پرورشی شهری و روستایی داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه،‌ گفت: این طرح هم‌اکنون به طور آزمایشی در روستاها در حال اجراست اما اجرای سراسری آن در دست مطالعه و کارشناسی است.
وی تأکید کرد: هنرستان‌ها در روستاها باید توسعه و گسترش یابد که این امر باید با توجه به شرایط اقلیمی روستاها، ترکیب جمعیتی و نیازهای حرفه‌ای آنان صورت پذیرد.
حاجی‌بابایی با اشاره به برخی تصمیمات نسنجیده در رابطه با معلمان و آموزش و پرورش تصریح کرد: کسانی که خود معلم نیستند و از دانشگاه می‌آیند و در پشت میز برای معلمان تصمیم می‌گیرند، 100 سال دیگر هم نمی‌توانند تصمیم‌گیری درستی برای آموزش و پرورش و معلمان انجام دهند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: با گسترش مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی پس از این نهضت سوادآموزی نیز باید با این مجتمع‌ها قرارداد ببندد تا مجتمع‌های آموزشی به طور کامل مدیریت تعلیم و تربیت را در روستاهای تحت پوشش بر عهده داشته باشند علاوه بر آن نقش کلیدی خود را برای تحقق ایده مقام معظم رهبری مبنی بر ریشه‌کنی بی‌سوادی ایفا کنند.
وی افزود: پس از این نیروهای جدیدی که در آموزش و پرورش و جذب شوند تنها برای مجتمع‌های آموزشی و پرورشی روستایی به کار گرفته می‌شوند و به طورکلی هر نیرویی که وارد آموزش و پرورش شود ابتدا باید برای تأمین نیاز مجتمع‌ها و رونق فعالیت آنها ساماندهی شود.

اخبار روزنامه ها