فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني برخي استان‌هاي كشور منتشر شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   23 اسفند 1389-14 March 2011بازدید 3529


فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني برخي استان‌هاي كشور منتشر شد
فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني استان‌هاي اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان‌هاي شمالي، جنوبي و رضوي منتشر شد.
به گزارش خبرنگار بازاركار، سازمان نظام پزشكي به منظور رفع نياز مراكز درماني و ايجاد اشتغال اعضاي سازمان اقدام به جمع‌آوري نيازهاي مراكز درماني به كادر پزشكي و درماني در 31 استان كشور نموده است.
بر اين اساس، متقاضياني كه مايل به اشتغال در يكي از مراكز درماني مي‌باشند علاوه بر امكان مستقيم با اين مراكز در صورت تمايل به دريافت معرفي‌نامه مي‌توانند با سازمان تماس حاصل نمايند.
نشريه بازاركار در صفحه 8 و 9  شماره 596  خود مورخ بيست و يكم اسفند فرصت‌هاي شغلي كادر پزشكي و درماني استان‌هاي اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان‌هاي شمالي، جنوبي و رضوي را درج نموده است.
ساير فرصت‌هاي شغلي ديگر استان‌ها در شماره‌هاي بعدي نشريه بازاركار درج مي‌شود.

اخبار روزنامه ها