ضوابط و معيارهاي جديد استخدام در صنعت نفت ابلاغ شد - سال 90

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   15 فروردین 1390-04 April 2011بازدید 10648


با هدف انتخاب نيروي انساني شايسته

ضوابط و معيارهاي جديد استخدام در صنعت نفت ابلاغ شد - سال 90


با تصويب ضوابط و معيارهاي جديد استخدام در صنعت نفت، دستورالعمل جذب فارغ‌التحصيلان ممتاز دانشگاه‌هاي سراسري، دانشگاه آزاد، كاركنان بومي، فرزندان و همسران شهدا و جانبازان اعلام شده است. 

به گزارش موج به نقل از وب‌سايت وزارت نفت، بر اساس اين دستورالعمل از اين پس جذب نيروي انساني با مدرك حداقل فوق ديپلم امكانپذير خواهد بود و صنعت نفت همچون قبل با تاكيد بر جذب نيروهاي بومي، امتيازاتي را براي اين كاركنان قائل شده است.
استخدام
معدل فارغ‌التحصيلان ممتاز فوق ليسانس‌هاي دانشگاه
در اين رابطه براي فارغ‌التحصيلان ممتاز فوق ليسانس در رشته‌هاي فني دانشگاه‌هاي سراسري معدل 17 و براي رشته‌هاي غير فني معدل 18 درنظر گرفته شده است. البته اين شرايط براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي سراسري تراز اول كشور از جمله دانشگاه‌هاي شريف، تربيت مدرس، تهران، صنعتي اصفهان، اميركبير، علم و صنعت و چند دانشگاه ديگر در رشته‌هاي فني 16 و در رشته‌هاي غير فني 17 خواهد بود. 

معدل فارغ‌التحصيلان فوق ليسانس دانشگاه آزاد
به طور كلي معدل اين افراد در رشته‌هاي فني دانشگاه‌هاي آزاد 17.5 و براي رشته‌هاي غير فني 18.5 در نظر گرفته شده است؛ در اين زمينه نيز براي دانشگاه‌هاي برتر مانند واحدهاي علوم تحقيقات تهران، تهران شمال، مركز و جنوب و دانشگاه آزاد علوم پزشكي، دانشگاه‌هاي آزاد مشهد، تبريز، كرج، نجف‌آباد، براي رشته‌هاي فني 17 و براي رشته‌هاي غير فني 18 خواهد بود.
براساس اين دستورالعمل، دانش‌آموختگاني كه از سوي بنياد امور نخبگان معرفي شوند و حداقل معدل دانشگاه‌هاي سراسري برتر كشور را داشته باشند، از نظر وزارت نفت ممتاز شمرده خواهند شد.

امتيازات خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان
براساس اين گزارش، طبق مصوبه‌هاي پيشين خانواده شهدا براي جذب در صنعت نفت مي‌توانند از سهميه 25 درصدي براي جذب استفاده كنند. 
امتيازات براي آزادگان، جانبازان و رزمندگان و همچنين خانواده‌هاي آنها (همسر و فرزندان) به صورت جداگانه تعريف شده است؛ براي نمونه درخصوص آزادگان براي فرد آزاده، همسر يا فرزندانش به ازاي هر يكسال اسارت 2.5 درصد امتياز در نظر گرفته شده است؛ همچنين درباره رزمندگان براي فرد رزمنده به ازاي هر ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه يك درصد و براي همسر و فرزندانش به ازاي هر سه ماه يك درصد امتياز در نظر گرفته شده است.
همچنين اگر فردي هم آزاده و هم رزمنده باشد حداكثر امكان استفاده 35 درصدي از سهميه خواهد داشت، تصريح كرد: اين اولويت براي افراد بومي، حداكثر تا 45 درصد امتيازات كسب شده لحاظ مي‌شود.


استخدام شرکت نفت
اخبار روزنامه ها