استخدام دیپلم تا لیسانس در شركت هواپیمایی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 فروردین 1390-05 April 2011بازدید 20083


استخدام دیپلم تا لیسانس در شركت هواپیمایی

رشته های تحصیلی و شغلی مورد نیاز : دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس رشته های فنیاستخدام

مهلت تماس : 1390/02/21
منبع : روزنامه بازار كاراستخدام دیپلم لیسانس شركت هواپیمایی استخدام شرکت هواپیمایی استخدام دیپلم
اخبار روزنامه ها