تمدید مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آزمون استخدام پیمانی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   18 فروردین 1390-07 April 2011بازدید 8656


تمدید مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آزمون استخدام پیمانی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

مهلت ارسال مدارک برای شرکت در آزمون استخدام پیمانی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تا تارخ 25/1/90  تمدید شد .

متن کامل خبر استخدامی :

استخدام پیمانی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای


آزمون استخدام پیمانی سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای
اخبار روزنامه ها