استخدام شاغلان 100درصد دوركار در آينده‌اي نزديك

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 فروردین 1390-11 April 2011بازدید 2713


استخدام شاغلان 100درصد دوركار در آينده‌اي نزديك
معاون معاونت منابع انساني رياست جمهوري گفت: تمهيداتي انديشيده شده است تا براي مشاغلي که قابليت انجام دورکاري دارند، مجوز استخدام به صورت دورکاري صادر شود.بنابراين در آينده نزديک شاغليني به صورت 100 درصد دورکار استخدام مي شوند.
استخدام

به گزارش خبرنگار شهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني فرمانداري تهران، احمد بزرگيان از آخرين تصميمات و برنامه هاي مربوط به انجام دورکاري در دستگاه ها و بخش هاي دولتي خبر داد و گفت: اين موضوع در قالب برنامه 5 ساله پنجم توسعه و همچنين طرح تحول نظام اداري مطرح و دنبال مي شود.

معاون معاونت منابع انساني رياست جمهوري اظهار داشت: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته در اين زمينه مشخص شده است که دستگاه ها بايد ضمن شناسايي مشاغل قابل دورکاري، تا پايان سال نيز 20 درصد مشاغل خود را در قالب دورکاري ساماندهي کنند.

بزرگيان همچنين به ادامه اين برنامه و تحقق 100 درصدي دورکاري تا پايان برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه، 100 درصد مشاغلي که قابليت دورکاري دارند بايد مشمول اين اقدام شوند.

وي خاطر نشان کرد: همچنين در تهيه تشکيلات تفصيلي دستگاه ها نيز مشاغلي را که امکان انجام در خارج از محل کار و به صورت دورکاري دارند را نيز مشخص مي کنيم. در اين ارتباط از 10 تا 100 درصد مشاغل مختلف و قابل دورکاري در دستگاه ها شناسايي مي شوند.

معاون معاونت منابع انساني رياست جمهوري ادامه داد: تمهيداتي انديشيده شده است تا براي مشاغلي که قابليت انجام دورکاري دارند، مجوز استخدام به صورت دورکاري صادر شود.

به گفته بزرگيان، بنابراين در آينده نزديک شاغليني به صورت 100 درصد دورکار استخدام مي شوند. البته ممکن است درصد بيشتر اين گروه ها در قالب مشاغل IT باشند.

معاون معاونت منابع انساني رياست جمهوري، تاکيد کرد: همچنين براي جدي تر شدن موضوع مربوط به دورکاري در دستگاه ها تکليف شده است تا در اين زمينه توسط دستگاه هاي مختلف کارگروه هايي نيز در سال جاري تشکيل شوند.

وي خاطر نشان کرد: در هر صورت موضوع مربوط به دورکاري يکي از مهم ترين برنامه هاي طرح تحول اداري دستگاه ها است که در ارزيابي عملکرد آنها نيز اين موضوع از آنها خواسته مي شود و دستگاه ها بايد گزارش دهند که در اين رابطه چه پيشرفت هايي داشته اند.

بزرگيان تصريح کرد: دستگاه ها نيز بايد گزارش دهند که چند درصد مشاغل آنها دورکار شده است. در کارکردهاي مربوط به سال گذشته نيز چنين موضوعاتي بايد مشخص شوند که از هر دستگاه چه ميزان دورکاري صورت گرفته است و کدام گروه ها از کارکنان آن دستگاه ها دورکار شده اند.
استخدام شاغلان دوركار
اخبار روزنامه ها