دعوت به همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   25 اردیبهشت 1390-15 May 2011بازدید 25855


دعوت به همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور


دفتر آموزش و پژوهش استانداری از کلیه اساتید توانمند و مجرب جهت تدریس دوره آموزشی ( ده برنامه تحول اداری) دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان ارجمند می توانند بر اساس مفاد نامه شماره 403/1 مورخ 10/2/90 پیوستی اقدام نموده و مراتب را جهت اقدامات بعدی به دفتر مذکور اعلام نمایند.
عناوین ده برنامه تحول اداری

1- استقرار دولت الکترونیک ( موضوع ماده 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری )
2- عدالت استخدامی و نظام پرداخت
3- ساماندهی نیروی انسانی
4- تمرکز زدایی
5- افزایش بهروری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد ( موضوع مواد 81 ، 82 و 83 قانون مدیریت خدمات کشور )
6- سلامت اداری
7- اصلاح ساختار ها و فرایندها
8- توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی
9- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها
10- خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع

استخدام
فرم ثبت نام


دعوت به همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری های سراسر کشور
اخبار روزنامه ها