استخدام کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   01 خرداد 1392-22 May 2013بازدید 8155
استخدام کاردان و کارشناس علوم آزمایشگاهی

خانم کاردان یا کارشناس , علوم آزمایشگاهی باتجربه کافی , مسلط به خون گیری- جهت آزمایشگاه
1392/1/31 الی 1392/2/1
(شيفت صبح) 88544157


استخدام کاردان علوم آزمایشگاهی استخدام استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی
اخبار روزنامه ها