استخدام بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور ( همکاران سیستم )

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   23 مهر 1390-15 October 2011بازدید 10495
استخدام بزرگترین شرکت نرم افزاری کشور ( همکاران سیستم )همچنین طبق مذاکرات صورت پذیرفته با این شرکت رزومه های کارجویان سایت بانکی برای استخدام در شرکت همکاران سیستم ارسال خواهد شد.

ارسال رزومه های کاربران سایت بانکی یکی از خدمات بسته ی طلایی استخدام است ، که در آن رزومه های کاربران سایت بانکی ، برای شرکت های معتبر و برخی بانک ها و موسسات ارسال می شود.

شما هم می توانید به عنوان یکی از کاربران سایت بانکی رزومه ی خود را در سایت ثبت کنید


همکاران سیستمآخرین تاریخ اعتبار آگهی 29 مهر 90


استخدام،شرکت نرم افزاری،همه مقاطع
اخبار روزنامه ها