آگهی استخدام دیپلم تا لیسانس در گروه صنایع گیتی پسند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   25 مهر 1390-17 October 2011بازدید 18351


آگهی استخدام دیپلم تا لیسانس در گروه صنایع گیتی پسندگروه صنایع گیتی پسند جهت تکمیل کادر فنی خود از بین داوطلبین مرد ساکن شهر اصفهان با توجه به شرایط عمومی‌و رشته‌ها و گرایشهای مورد نیاز استخدام می‌نماید.


حداقل معدل کل در آخرین مقطع تحصیلی ۱۴ می‌باشد.

۱

استخدام در گروه صنایع گیتی پسند صرفاً از بین آقایان انجام می‌پذیرد.

۲

از پذیرش افراد شاغل به تحصیل معذوریم

۳

تندرستی وتوانائی کامل جسمی‌وروانی برای انجام شغل محوله در چارچوب مقررات داخلی گروه و براساس معاینات و آزمایشات استخدامی

۴

نداشتن سابقه کیفری و عدم اشتهار به فساد

۵

نداشتن تعهد خدمت در سایر سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی

۶

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی‌یا معافیت دائم از خدمت (بجز معافیت پزشکی)

۷رشته ها و گرایش های مورد نظر :

توضیحات

گرایش

مقطع تحصیلی

رشته

مخصوصاً گرایش‌های سیالات، تبدیل انرژی، انرژی‌های نو

کلیه گرایشها

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

مکانیک

________________________

مهندسی پلیمر و پتروشیمی

کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

شیمی

برق، مکانیک، تأسیسات، کامپیوتر، ماشین افزار، ساخت و تولید

کلیه گرایشها

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

فنی
افرادی که دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم فنی و ریاضی هستند نیز می‌توانند از طریق این سامانه ثبت نام نمایند. در صورت عدم دارا بودن مدارک مذکور (دیپلم یا فوق دیپلم فنی و ریاضی)، ارایـۀ حداقل ۲ سال سابقۀ فنی الزامی‌است.


سامانه ثبت اطلاعات فردی:          http://188.136.171.10/employment
استخدام،دیپلم تا لیسانس،همه مقاطع،گروه صنایع گیتی پسند
اخبار روزنامه ها