استخدام مشاغل مختلف در همه مقاطع تحصیلی در شرکت تولیدی آبمیوه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   12 دی 1390-02 January 2012بازدید 16992


استخدام مشاغل مختلف در همه مقاطع تحصیلی در شرکت تولیدی آبمیوه
مدیر روابط عمومی _ مدیر حسابرسی داخلی
کارشناس ارشد منابع انسانی
حسابرس داخلی _ حسابدار فروش _ حسابدار خزانه داری
مامور وصول مطالبات
ویزیتور فروش _ سرپرست فروش
استخدام مشاغل مختلف در همه مقاطع تحصیلی درشرکت تولیدی آبمیوه
پایان مهلت اعتبار آگهی 24 دی 90


استخدام مشاغل مختلف همه مقاطع تحصیلی شرکت تولیدی آبمیوه
اخبار روزنامه ها