استخدام همه مقاطع در مركز تعطيلات و سرگرمي ورزشي مشهد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 اسفند 1390-22 February 2012بازدید 4369استخدام همه مقاطع در مركز تعطيلات و سرگرمي ورزشي  مشهد


به منظور تكميل كادر پرسنلي خود از واجدين شرايط زير جهت همكاري دعوت به عمل مي آورد:
1- حسابدار،فوق ديپلم به بالا
2- برق كار صنعتي،فوق ديپلم به بالا
3- مدير رستوران،ديپلم به بالا
4- انتظامات،ديپلم به بالا
5- خدمات،ديپلم به بالا
نحوه تماس:
8841609
ساعت تماس: 8.30تا13


استخدام همه مقاطع مشهد
اخبار روزنامه ها