استخدام همه مقاطع مدیریت در شرکتی در زمینه صنعت تبلیغات

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 اسفند 1390-06 March 2012بازدید 6164استخدام همه مقاطع مدیریت در شرکتی در زمینه صنعت تبلیغات

شرکت سروش سیما یکی از معتبرترین شرکت های صنعت تبلیغات و پیام های بازرگانی برای تکمیل کادر فنی خود در دفتر شماره 2 در واحد توسعه بازار و واحد کمپین نویسی تبلیغاتی نیروی متخصص استخدام مینماید.

رشته ها:

کاردانی تا کارشناسی ارشد:

مدیریت اداری،mba،روابط عمومی و مدیریت بازاریابی

ارسال رزومه:

soroushsima@gmail.com
استخدام همه مقاطع مدیریت
اخبار روزنامه ها