استخدام هيئت علمي علوم پايه مهندسي پرديس دانشگاه تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 اسفند 1386-28 February 2008بازدید 2694


بدين وسيله به اطلاع مي رساند گروه علوم پايه هندسي پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران براي تکميل مادر هيات علمي خود از ميان فارغ التحصيلان دکتراي فيزيک، رياضي (آناليز) و کامپيوتر استخدام مي نمايد. متقاضيان داراي شرايط ذيل در اولويت مي باشند. 1. سوابق تحصيلي درخشان در دوران دانشجويي 2. توانايي و سوابق پژوهشي و آموزشي در دوره هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا 3. ارائه مقاله علمي در ژورنالهاي معتبر داخلي و خارجي از متقاضيان درخواست مي شود تقاضانامه هاي خود را به آدرس: خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، پرديس دانشکده هاي فني، گروه علوم پايه مهندسي ارسال نمايند. براي اطلاعات بيشتر ي توانند با e-mail زير تماس حاصل فرمايند. dmoazzami@ut.ac.ir

اخبار روزنامه ها