جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   12 اسفند 1386-02 March 2008بازدید 3481


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در نظر دارد كادر هيات علمي خود را با استخدام واجدين شرايط تكميل نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه 41 نفر عضو علمي مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي جذب و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان دانشنامه بورد تخصصي چشم، بيهوشي، طب فيزيكي و توانبخشي، قلب و عروق، راديولوژي، راديوتراپي، روانپزشكي، جراحي عمومي، بيماري‌هاي دهان و تشخيص، پاتولوژي دندانپزشكي، دندانپزشكي كودكان و بورد فوق‌تخصصي جراحي اطفال، غدد اطفال، گوارش اطفال و دندانپزشكي دعوت به همكاري مي‌شود. ديگر تخصص‌هاي مورد نياز نوروفيزيولوژي،بيوتكنولوژي ژئوميك يا پرتوميك، انگل‌شناسي، ژنتيك پزشكي، باكتريولوژي، تاريخ، اپيدميولوژي، اقتصاد و بهداشت، تغذيه بيولوژي، آموزش بهداشت، آمار حياتي، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، فارماسيوتيكس، فارماكوكنوزي، فيزيوتراپي، گفتاردرماني، پرستاري، اپيدميولوژي، ايمونولوژي و مامايي مي‌باشد. از دارندگان مدرك سطح 4حوزوي در رشته تاريخ و كارشناس‌ارشد مامايي جهت عضويت در كادر علمي دعوت مي‌شود. بر اساس اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي داوطلبين با مدرك دكتراي ph.D دانشنامه تخصصي، فوق‌تخصصي 45 سال و مربيان 40 سال مي‌باشد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به روزنامه اطلاعات دوشنبه مورخ 6/12/86 و يا به آدرس http://www.tbzmed.ac.ir/news/eslahestekhdam.doc براي دريافت اطلاعات بيشتر مراجعه و حداكثر تا دوازدهم اسفند ماه نسبت به تكميل و ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=191455&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها