استخدام کادر هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   20 اسفند 1386-10 March 2008بازدید 3655


دانشگاه تربيت مدرس براي تکميل کادر هيئت علمي در بخش مهندسي برق دانشکده فني و مهندسي به يک نفر دکتري مهندسي پزشکي با گرايش بيوالکتريک نياز دارد و از واجدين شرايط دعوت به همکاري مي نمايد. متقاضيان مي توانند مدارک خود را حداکثر تا تاريخ 28/12/86 ارسال نمايند. آدرس: تقاطع بزرگراه شهيد دکتر چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده فني و مهندسي، بلوک 6، طبقه هفتم، اتاق 709، دفتر بخش مهندسي برق صندوق پستي: 143-14115 تلفن: 82883992 فکس: 82884325 Email: e&cdept@modares.ac.ir مدارک مورد نياز: سوابق تحصيلي و تحقيقاتي مقالات منتشر شده در مجلات علمي و پژوهشي معتبر http://www.modares.ac.ir/persian/edari/etelaie/bank/estekhdam.doc

اخبار روزنامه ها