استخدام همه مقاطع در شرکتی در زمینه تولید کپسول CNG

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   23 اردیبهشت 1391-12 May 2012بازدید 10391استخدام همه مقاطع در شرکتی در زمینه تولید کپسول CNG


شرکت آسیاناما تولیدکننده کپسول CNG در شهرک صنعتی لیا در قزوین تعدادی نیروی متخصص در مقاطع تحصیلی گوناگون را دعوت به همکاری مینماید.

اینجا


استخدام همه مقاطع
اخبار روزنامه ها