دانشگاه علوم پزشكي يزد عضو هيات علمي مي‌پذيرد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   17 فروردین 1387-05 April 2008بازدید 4468


دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از ميان حائزين شرايط 23 عضو هيات علمي مي‌پذيرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دانشگاه علوم پزشكي يزد براي رشته‌هاي بيهوشي، فيزيك پزشكي، راديولوژي، پرستاري، مامايي، پريودانتيكس، بيماريهاي دهان، دندانپزشكي ترميمي، اندودانتيكس، بهداشت حرفه‌اي، بهداشت محيط، آمار حياتي، بيوشيمي، فوق تخصص ريه، نورولوژي( داخلي اعصاب)، چشم پزشكي و طي دوره تكميلي تخصصي پيوند قرنيه، روانپزشكي اطفال، جراحي مغز و اعصاب، فوق تخصص خون و سرطان، بيماريهاي داخلي و گوش و حلق و بيني عضو هيت علمي به صورت پيماني مي‌پذيرد. گفتني است، برخورداري حداكثر سن براي داوطلبان داراي مدرك دكتراي ph.D و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي 45 سال و حداكثر سن 55 سال براي افرادي كه در دانشگاههاي معتبر خارجي خدمت كرده اند يكي از شرايط پذيرش است. همچنين كليه متقاضيان پس از شركت در فراخوان عمومي و بررسي صلاحيت علمي و تخصصي به صورت موقت به عنوان عضو هيات علمي آغاز به كار كرده و ادامه خدمات آنان در قالب عضو هيات علمي پيماني منوط به انجام يك دوره ارزشيابي كه از سوي شوراي ارزشيابي صورت مي پذيرد امكان پذير است ،البته در صورتي كه ارزشيابي افراد تاييد نشود چنانچه عضو هيات علمي درحين گذراندن تعهدات قانوني باشند پس از انجام دوران تعهدات مربوطه به خدمتشان خاتمه داده مي شود و نيز درصورتي كه جديد الورود باشد از ادامه خدمت آنان جلوگيري مي شود. لازم به ذكر است، در شرايط مساوي اولويت با متقاضي بومي است. متقاضيان بايد مدارك خود را حداكثر تا 25 فروردين ماه سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد – مديريت نيروي انساني (اداره كارگزيني هيات علمي ) از طريق پست سفارشي ارسال كنند. استخدام به صورت پيماني بوده و پذيرفته شدگان ملزم به شركت در دوره هاي آموزشي ويژه اعضاي هيات علمي ضمنا طي دوره هاي آموزشي مهارتهاي هفتگانه ICDL الزامي است و بر مبناي ارزشيابي ساليانه در مورد ادامه همكاري آنان تصميم گيري مي‌شود. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به سايت دانشگاه به نشاني www.ssu.ac.ir مراجعه كنند.

اخبار روزنامه ها