دعوت به همكاري دانشگاه شهيد بهشتي از ساكنين شهر تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 اردیبهشت 1387-28 April 2008بازدید 3146


دانشگاه شهيد بهشتي با انتشار اطلاعيه‌اي از جذب تعدادي نيروي انساني واجدشرايط خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه 29 نفر از كاركنان مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي ساكن مناطق 22 گانه شهر تهران و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، انتخاب و براي خدمت در دانشگاه به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي كتابداري، مهندسي كامپيوتر (نرم‌افزار- سخت‌افزار)، مديريت بازرگاني، گروه امور اداري و مديريت، گروه امور روانشناسي و مشاوره، علوم اجتماعي، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، امور فرهنگي، مديريت آموزشي، اقتصاد، گروه امور اداري و مديريت، پژوهشگري علوم اجتماعي، فيزيك، مديريت آموزشي و علوم تربيتي (در مقطع كارشناسي) و شيمي (در مقطع كارشناسيارشد) دعوت به همكاري مي‌شود. در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي پذيرش داوطلبان مقطع كارشناسي 30 و كارشناسيارشد و دكترا35 سال تعيين شده است. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 367 هفته‌نامه بازاركار مورخ 7/2/87 مراجعه و حداكثر تا بيستم ارديبهشت نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=193781&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها