دانشگاه علوم پزشكي اروميه كادر علمي جذب مي‌كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   14 اردیبهشت 1387-03 May 2008بازدید 3133


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه با انتشار اطلاعيه‌اي از جذب عضو جهت كادر علمي خود خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه در نظر دارد به منظور تكميل كادر هيات علمي مورد نياز خود تعداد 40 نفر را پس از بررسي مدارك و طي مراحل اداري به صورت پيماني براي خدمت در واحدهاي تابعه استخدام نمايد. رشته‌هاي مورد نياز: راديولوژي، گوش، حلق، بيني، ارتوپدي، ارولوژي، پاتولوژي، بيهوشي فلوشيپ ICU، پزشكي اجتماعي، روماتولوژي، جراحي مغز و اعصاب، پزشكي قانوني، مسموميت و ph.D روانشناسي باليني،‌ فارماكولوژي، ژنتيك، اپيدميولوژي، انگل‌شناسي، پرستاري (بهداشت جامعه، داخلي جراحي، كودكان، روانپرستاري)، آموزش مامايي، بهداشت (محيط، حرفه‌اي) و آموزشي پزشكي مي‌باشد. به علاوه از فوق‌متخصصين نفرولوژي، جراحي پلاستيك، جراحي اطفال و غدد كوكان دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 368 هفته‌نامه بازاركار مورخ 10/2/87 مراجعه و حداكثر تا 7 روز پس از انتشار آگهي نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=194180&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها