استخدام كادر هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   06 خرداد 1387-26 May 2008بازدید 2450


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود طي اطلاعيه‌اي از تكميل كادر هيات علمي خود خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه اعضاي علمي مورد نياز خود را از ميان دانش‌آموختگان واجدشرايط، انتخاب و پس از طي مراحل اداري به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان مدرك ph.d يا دانشجويان سال آخر در رشته‌هاي فارماكولوژي، فيزيولوژي، آناتومي، ايمنولوژي، آمار حياتي، اپيدميولوژي و از دارندگان بود تخصصي بيهوشي دعوت به همكاري مي‌شود. دانشجويان دوره ph.d مشروط به آنكه بتوانند تا قبل از مهر 87 فارغ‌التحصيل شوند مجاز به شركت درفراخوان مي‌باشند. در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي پذيرش داوطلبان 45 سال اعلام شده است. علاقمندان مي‌توانند براي دسترسي به متن آگهي استخدام به شماره 372 هفته نامه بازاركار مورخ 4/3/87 مراجعه و مدارك خود را حداكثر تا سيزدهم خرداد ماه ارسال نمايند.

اخبار روزنامه ها