بانک ملت استخدام مي کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   06 خرداد 1387-26 May 2008بازدید 4991


روابط عمومي بانک ملت اعلام کرد: ثبت نام اينترنتي متقاضيان آزمون استخدامي بانک ملت در سال 1387، در روز يکشنبه مورخ 5/3/87 آغاز خواهد شد.شرايط عمومـي و اختصاصي : 1- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايـران . 2- متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايــران 3- دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه يا داشتن برگ معافيت دائم قانوني تبصره 1 : تاريخ ترخيص ازخدمت وظيفه و يا صدورکارت معافيت دائم قانوني بايد قبل ازتاريخ 31/03/1387 باشد تبصره 2 : ادامه مراحل استخدام دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي ، در صورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تأييد پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود تبصره 3 :براي متقاضيان مقطع تحصيلي ديپلم جهت رده­ شغلي نگهبان دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه و حداقل قد 175 سانتيمتر الزامي بوده و بکارگيري آنان پس از تأييد صلاحيت و توانايي شغلي و توفيق در ساير مراحل استخدامي مورد اشاره به ميزان نياز مربوطه صورت خواهد پذيرفت . ضمناً کارت معافيت دائم (پزشکي، کفالت و ...) جهت رده شغلي نگهبان قابل قبول نمي­باشد. 4- دارا بـودن حـداقل 18 سال سن تا تاريخ 31/03/1387 (متولـدين 31 /03/1369 به قبـل) و حداکثـر30 سال تمام (متولدين 31/03/1357 به بعد) براي دارندگان مدرک تحصيلي ليسانس و 25 سال تمام (متولدين 31 / 03 /1362 به بعد) براي دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم تبصره: لازم به ذکراست ­براساس ­قانون ­اصلاح­ حداکثرسن داوطلبان ­استخدام ، شرط­حداکثر سن­ متقاضيان درصورت ارائه­ مدارک معتبر ازسوي ­مراجع ­ذيصلاح به ­­شرح ­ذيل­­ افزايش­ مي­يابد : - به ميزان خدمت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ و نيز مدت زمان استراحت پزشکي و يا بستري شدن در اثر مجروحيت جنگي - به ميزان اسارت و حضور در جبهه درمورد افرادي که به اسارت دشمن بعثي و يا گروههاي ضد انقلاب درآمده اند - افراد خانواده معظـم " شهداء ، جانبازان ، آزادگان و مفقودالاثرهـا "( شامل فرزند و برادر) به ميزان 5 سال -5 حداقل معدل کل مورد قبول, براي مقاطع تحصيلي ليسانس 12 و براي مقطع تحصيلي ديپلم 14 مي باشد تبصره 1 : فرزندان معزز شاهد از شرط حداقل معدل کل معاف مي­باشند تبصره 2 : رشته هاي تحصيلي مورد نياز بانک در مقاطع تحصيلي ليسانس و ديپلم ، مطابق جدول مندرج درآگهي حاضر مي­باشد تبصره 3 : تاريخ فراغت ازتحصيل داوطلبان مي­بايست قبل از تاريخ 31/03/1387 باشد تبصره 4 : مدارک تحصيلي مؤسسات آموزشي و يا پودماني قابل قبول نمي­باشد تبصره 5 : اطلاعات ­ مدرک ­ پيش ­دانشگاهي ­براي ­داوطلبان ­مقطع ديپلم قابل ­قبول ­نمي­باشد و داوطلبان مي­بايستي اطلاعات مربوط به مدرک تحصيلي ديپلم ­ خود را با قيد معدل ­کل، جهت ثبت­نام­ درج ­ نمايند 6- تندرستي و توانائي کامل جسمي و رواني براي انجام شغل محوله طبق تأييد پزشک معتمد بانک 7- عدم محکوميت به فسـاد اخلاقي ، نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذيصلاح ) 8- عدم اشتغال به تحصيل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ( موکداً اعلام مي­گردد چنانچه در مراحل استخدامي يا ساير مراحل بعدي مشخص شود داوطلبي اشتغال به تحصيل دارد، موضوع استخدام وي منتفي خواهد شد) 9- عدم اشتغال و همچنين نداشتن تعهد انجام کار در ساير سازمانها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي 10- ايثارگران عزيز ] شامل جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان (با خدمت داوطلبانه در جبهه به ميزان حداقل 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب حدفاصل 31/6/59 الي 29/5/67 ) [و اعضاء گردانهاي عاشورا ( با 4 سال سابقه عضويت فعال و مستمر) و نيز افراد خانواده معظم شهدا ، مفقودين ، اسرا و جانبازان از کارافتاده کلي غير قادر به کار شامل (فرزند و برادر) در صورت دارا بودن شرايط مزبور طبق ضوابط موجود از اولويت قانوني برخوردارخواهند بود 11- متقاضيان بايد بومي و ساکن استان مورد تقاضا باشند و درانتخاب نهائي ، اولويت با متقاضي بومي شهر مورد نياز جهت استخدام مي­باشد تبصره: متقاضيان، فقط دراستان مورد تقاضا مطابق جدول نيازها بکارگيري خواهند گرديد مراحل ثبت نام : 1- مراجعه به سايت بانک ملت به نشاني : www.bankmellat.ir 2- تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور 3- ارسال عکس: متقاضيان مي بايد عکس پرسنلي 4*3 خود را با عرض 150 و ارتفاع 200 پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر 200 کيلو بايت در رايانه اسکن نموده و آدرس آنرا در قسمت مربوطه سايت وارد نمايند 4- پرداخت وجه ثبت نام : متقاضيان واجد شرايط، بمنظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست از تاريخ 05/03/1387 لغايت 16/3/1387 نسبت به واريز مبلغ000/100 (يکصد هزار)ريال به حساب جام شماره 42/9132370 نزد شعبه چهارراه وليعصر (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملت ) اقدام و سپس اطلاعات فيش واريزي و ساير موارد (مطابق نمونه نمايش داده شده در سايت فوق )، را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهايتاً پس از بررسي مجدد صحت اطلاعات درج شده و تأييد مراتب، شماره رهگيري خود را جهت پيگيري مراحل بعدي آزمون و دريافت کارت ورود به جلسه اخذ و نزد خويش نگهداري نمايند

اخبار روزنامه ها