فراخوان جذب عضو هيئت علمي در واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شيراز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 خرداد 1387-29 May 2008بازدید 1950


دانشگاه علوم پزشکي شيراز در نظر دارد عضو هيئت علمي پيماني در واحد بين المللي اين دانشگاه در جزيره کيش استخدام کند. به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز شرايط عمومي براي پذيرش عضو هيئت علمي جهت فعاليت آموزشي در واحد بين المللي اين دانشگاه در کيش را اعلام کرد. تابعيت ايران، انجام خدمات نظام وظيفه يا داشتن معافيت قانوني جهت آقايان، عدم محروميت از تمام يا بعضي از حقوق که مستلزم محروميت از استخدام دولتي، حداکثر 40 سال سن جهت دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و 45 سال جهت دارندگان مدرک دکتري تخصصي از جمله اين شرايط عمومي است. دارا بودن مدرک تحصيلي مرتبط، سابقه تدريس موفق و همکاري حداقل دو سال با دانشگاههاي تيپ يک، ارائه تاليف، تحقيق و مقالات مرتبط با گرايش متقاضي و گواهي انجام خدمات قانوني و مورد تعهد از جمله شرايط اختصاصي براي عضويت در هيئت علمي واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شيراز است. بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکي شيراز در شرايط مساوي اولويت با متقاضياني است که خدمات قانوني و مورد تعهد خود را در دانشگاه علوم پزشکي شيراز به صورت عضو هيئت علمي انجام داده اند. متقاضيان مي توانند درخواست استخدام خود را تا تاريخ 15 خرداد ماه جاري به معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ارسال کنند.

اخبار روزنامه ها