فراخوان عمومي جذب و استخدام هيأت علمي و بورس دانشگاه تربيت معلم سبزوار در سال 1387

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 خرداد 1387-05 June 2008بازدید 2979


دانشگاه تربيت معلم سبزوار در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه و گسترش رشته هاي تحصيلي، به ويژه تحصيلات تکميلي و تکميل کادر هيأت علمي خود در رشته هاي ذيل از بين افراد واجد شرايط به صورت استخدام هيأت علمي و اعطاي بورس تحصيلي دعوت به عمل مي آورد. متقاضيان محترم مي توانند فرم مشخصات را تکميل و به انضمام مدارك مورد نياز از طريق پست پيشتاز به حوزة معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه تربيت معلم سبزوار به نشاني سبز وار، توحيد شهر، پرديس دانشگاه تربيت معلم سبزوار، سازمان مرکزي، معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي ارسال نمايند. ضمناً تخصص هاي مورد نياز، فرم درخواست و مشخصات متقاضيان و مدارك لازم در آدرس اينترنتيhttp://amozesh.sttu.ac.ir درج شده است

اخبار روزنامه ها