دانشگاه تهران دعوت به همكاري مي‌نمايد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   27 خرداد 1387-16 June 2008بازدید 3499


دانشگاه تهران با استخدام 126 نفر نيروي انساني واجدشرايط، كاركنان مورد نياز خود را تامين مي‌نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، دانشگاه تهران براي تامين نيروي مورد نظر خود از داوطلبان بومي شهرستان‌هاي تهران، كرج، پاكدشت، قم، كاشان، سمنان و رضوانشهر براي شركت در مصاحبه تخصصي دعوت به همكاري به صورت انعقاد قرارداد انجام كار معين نموده است. بر اين اساس، از دانش‌آموختگان رشته‌هاي مديريت دولتي، اقتصاد، دامپزشكي، كامپيوتر (در مقطع كارداني) و مديريت، مديريت دولتي، اقتصاد،‌ حسابداري، روابط بين‌الملل، علوم اجتماعي، تربيت بدني، كتابداري، روانشناسي، علوم تربيتي، امور فرهنگي،‌صنايع، مترجمي زبان، ادبيات انگليسي، فلسفه، حقوق، منابع طبيعي، كشاورزي، صنايع غذايي، ماشين‌هاي كشاورزي، آبياري، جنگلداري و اقتصاد جنگل، مرتع آبخيزداري، آمار،‌ الهيات، زيست‌شناسي، ميكروبيولوژي، زبان فرانسه، روسي، مديريت بازرگاني، باستان‌شناسي، علوم سياسي، زمين‌شناسي، فيزيك، ماشين‌هاي كشاورزي، مهندسي كشاورزي، ميكروبيولوژي، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، تغذيه، مرمت و آثار تاريخي، مهندسي شيمي نفت، شيمي، خاكشناسي، معماري داخلي، مهندسي عمران، مهندسي برق، مهندسي مكانيك، مهندسي معدن، مهندسي كامپيوتر و مديريت فناوري اطلاعات (در مقطع كارشناسي‌) دعوت به همكاري مي‌شود. ديگر تخصص‌هاي اعلام شده حسابداري، كتابداري و اطلاع‌رساني،‌ علوم تربيتي، فيزيك، علوم سياسي، الهيات، مديريت اجرايي، ميكروبيولوژي، زبان انگليسي، آمار، روابط‌عمومي، حقوق، علوم تربيتي، باستان‌شناسي، مرمت آثار تاريخي، محيط‌زيست، منابع طبيعي، شيمي، شهرسازي، ژئوفيزيك، مهندسي عمران با ساختمان و مهندسي كامپيوتر (در مقطع كارشناسيارشد) مي‌باشد. در اطلاعيه استخدامي، حداكثر سن براي پذيرش متقاضيان 32 سال اعلام شده است. علاقمندان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 375 هفته‌نامه بازاركار مورخ 25/3/87 مراجعه نمايند. مهلت ثبت‌نام به مدت دو هفته از تاريخ نوزدهم خرداد ماه مي‌باشد.

اخبار روزنامه ها