فراخوان جذب نيروي هيات علمي در انشگاه زاهدان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 تیر 1387-23 June 2008بازدید 5775


دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان به منظور تکميل کادر هيئت علمي خود از دارندگان مدارک تحصيلي رشته هاي مشروحه ذيل را بر اساس دستور العمل فرآيند جذب هيئت علمي دعوت به همکاري مي نمايد. از متقاضيان تقاضا مي شود مدارک لازم را به همراه فرم تکميل شده مربوطه لغايت20/6/86 با پست سفارشي به آدرس (زاهدان-بلوار بهداشت- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان اداره کارگزيني اعضاي هيات علمي ارسال نمايد. ضمنا شماره تلفنهاي 90-2438780-0541 داخلي150-153 (اداره کارگزيني هيات علمي)ويا تلفن هاي مستقيم 2438824-0541 (مديريت نيروي انساني دانشگاه)و2431734-0541 (معاونت آموزشي دانشگاه)در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سئوالات متقاضيان مي باشد. اسامي رشته ها ومقاطع وتعداد مورد نياز دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني زاهدان راديولوژي دانشنامه بورد تخصصي چشم پزشکي فلوشيپ اکولاپلاستي چشم پزشکي فلوشيپ استرانيسم کودکان فوق تخصص اندوگرين کودکان فوق تخصص ايمنولوژي آلرژي گوش وحلق وبيني دانشنامه بورد تخصصي داخلي اعصاب دانشنامه بورد تخصصي اورولوژي دانشنامه بورد تخصصي اورولوژي فلوشيپ پيوند کليه اورولوژي فلوشيپ انديورولوژي پوست دانشنامه بورد تخصصي قلب دانشنامه بورد تخصصي قلب فلوشيپ اکو قلب فلوشيپ اينترو تشتال بيهوشي دانشنامه بورد تخصصي داخلي دانشنامه بورد تخصصي غدد مترشحه داخلي بورد فوق تخصصي هماتو لوژي وآنکولوژي بالفين بوردفوق تخصصي نفرو لوژي بالفين بورد فوق تخصصي روماتو لوژي بورد فوق تخصصي جراحي عمومي دانشنامه بورد تخصصي ارتو پدي دانشنامه بورد تخصصي کودکان دانشنامه بورد تخصصي بهداشت حرفه اي وايمني دکتراي تخصصي فيزيولوژي دکترا گرايش گردش خون فيزيولوژي گرايش علوم گفتار درماني کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي دکتراي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد بيو شيمي باليني دکتراي تخصصي شنوايي شناسي کارشناس ارشد پرستاري کارشناس ارشد داخلي جراحي فيزيک پزشکي کارشناسي براي کسب اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه نماييد http://www.zdmu.ac.ir/

اخبار روزنامه ها