آگهي جذب و استخدام هيات علمي دانشگاه سمنان (تمام وقت/طرح سربازي/بورس)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 تیر 1387-23 June 2008بازدید 5557


آگهي جذب و استخدام هيات علمي دانشگاه سمنان (تمام وقت/طرح سربازي/بورس) دانشگاه سمنان براي تکميل کادر هيات علمي خود در رشته هاي مختلف از بين افراد متخصص و واجد شرايط براي همکاري تمام وقت (دکتري براي کليه رشته ها، کارشناسي ارشد براي رشته هاي خاص طبق اطلاعيه مندرج در سايت اين دانشگاه) دعوت به عمل مي آورد براي کسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرمائيد: http://www.semnan.ac.ir/link/amz5.pdf

اخبار روزنامه ها