تمديد مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   08 تیر 1387-28 June 2008بازدید 4661


زمان ثبت نام در آزمون استخدامي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تمديد شد. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين سازمان 15 نفر از افراد مورد نظر خود را از ميان دانش آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون توانمندي‌هاي عمومي و تخصصي، گزينش و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر، مهندسي سيستم، كاربرد كامپيوتر، علوم كامپيوتر، آمار و كامپيوتر، رياضي، مخابرات(كليه گرايشها)، مهندسي برق (الكترونيك، سيستمهاي ديجيتال)، مهندسي مخابرات (اطلاعات الكترونيك)، كنترل و علائم، كارشناس كاربردي مخابرات، مديريت بازرگاني، علوم اقتصادي، اقتصاد بازرگاني،‌گروه امور اداري و مديريت در گرايش‌هاي مختلف، گروه امور مالي و حسابداري، مهندسي صنايع در كليه گرايشها، مديريت توليد، مديريت صنعتي، روانشناسي صنعتي و سازماني، اقتصاد كار و بهره وري و اقتصاد دعوت به همكاري مي‌شود. با تمديد زمان ثبت نام، متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به روزنامه اطلاعات دوشنبه مورخ 3/4/87 به اطلاعيه استخدامي دسترسي پيدا كرده و حداكثر تا هشتم تير ماه نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند.

اخبار روزنامه ها