استخدام کادر هيئت علمي در دانشگاه صنعتي شيراز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   10 تیر 1387-30 June 2008بازدید 3849


دانشگاه صنعتي شيراز به منظور تامين كادر هيات علمي خود بر اساس مقررات وزارت علوم ‚ تحقيقات و فنّاوري از كليه دانش آموختگان داخل و خارج در مقطع دكتري ودررشته هاي زير بصورت تمام وقت دعوت به همكاري مي نمايد. از متقاضيان تقاضا مي شود ضمن درخــواست كتبي ، تصاوير گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات دوره هاي تحصـيلــي ( ليسانس ، فوق ليسانس و دكتري) و نيز خلاصه اي از فعاليت هاي آموزشي -پژوهشي خود را به آدرس : شيراز- بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز حوزه معاونت آموزشي ، ارسال نمايند. رشته هاي تحصيلي – گرايش هاي مورد نياز مهندسي برق و الكترونيك : کليه گرايشها مهندسي شيمي : نفت و گاز، پتروشيمي مهندسي عمران : سازه، زلزله مهندسي مکانيک : حرارت و سيالات (انتقال حرارت و ترموديناميک)، طراحي کاربردي مهندسي صنايع : سيستمها مهندسي كامپيوتر :سيستمهاي هوشمند، امنيت شبکه -ارتباطات و شبكه ،فناوري اطلاعات فيزيك : فيزيک اتمي - فوتونيک - ليزرواپتيک شيمي: شيمي آلي گرايش سنتز ترکيبات داروئي رياضي: رياضي کاربردي- تحقيق در عمليات- معادلات ديفرانسيل مواد: خوردگي تذکرات : 1- امکان واگذاري مسکن و منازل سازماني به اعضا هيات علمي واجد شرايط توسط دانشگاه وجود دارد. 2- براي اطلاعات بيشتر مستقيماً به دفتر معاون آموزشي تماس (7353500-711) حاصل نماييد. 3- ضمنا در صورت تمايل ميتوانيد مدارک خود را بصورت الکترونيکي مستقيما به معاون آموزشي-پژوهشي دانشگاه ارسال فرمائيد: dehghani@sutech.ac.ir http://www.sutech.ac.ir/user/index.php

اخبار روزنامه ها