5500 عضو هيات علمي جديد در دانشگاهها جذب مي‌شوند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   12 تیر 1387-02 July 2008بازدید 2378


مديركل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از طي مراحل نهايي تخصيص 3 هزار رديف استخدامي اعضاي هيات علمي قول داده شده از سوي رياست جمهوري خبر داد و گفت: اين رديف استخدامي مازاد بر 2500 رديف استخدامي برنامه چهارم توسعه مي‌باشد. دكتر رضا عامري در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: تخصيص رديف جديد استخدامي عضو هيات علمي در حال پيگيريست و به زودي اجرايي مي‌شود. وي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با حوزه نيروي انساني رياست جمهوري، اظهار كرد: اختصاص رديف استخدامي 3 هزار عضو هيات علمي قول داده شده از سوي رييس جمهور در مراحل نهايي خود به سر مي‌برد. دكتر عامري با بيان اينكه اين رديف‌هاي استخدامي به كل دانشگاه‌هاي دولتي وزارت علوم تعلق خواهد گرفت گفت: اين رديف استخدامي مازاد بر 2500 رديف استخدامي برنامه چهارم توسعه مي‌باشد.

اخبار روزنامه ها