شركت خدمات و پشتيباني هما در مقاطع مختلف استخدام مي‌كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 تیر 1387-06 July 2008بازدید 2952


شركت خدمات و پشتيباني هما وابسته به موسسه صندوق بازنشستگي، ذخيره و رفاه كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، جهت تكميل كادر تخصصي خود، استخدام مي‌نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين شركت كاركنان موردنياز خود را از ميان افراد واجدشرايط، انتخاب و به صورت قراردادي براي مدت معين دعوت به همكاري مي‌نمايد. تخصص‌هاي موردنياز فوق ديپلم (مكانيك، الكتريك، الكترونيك)، ليسانس گروه مكانيك برق يا رشته‌هاي مديريت صنعتي، مهندسي مكانيك يا گرايش هوافضا، الكترونيك، تراشكار يا ماشين ابزار فوق ديپلم، قالب سازي ديپلم يا فوق ديپلم يا فوق ديپلم، آبكاري ديپلم با فوق ديپلم، رنگ‌كار ديپلم يا فوق ديپلم، چرخكار ماهر ديپلم يا فوق ديپلم، اتومكانيك ديپلم يا فوق ديپلم، راننده ماهر ديپلم يا فوق ديپلم و نظافتچي مي‌باشد. موفقيت در آزمون زبان انگليسي برابر استاندارد شركت (گريد 8) به استثناي نظافتچي و موفقيت در مراحل آزمون كتبي و مصاحبه، تست پزشكي از جمله شرايط گزينش مي‌باشد. علاقمندان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 378 هفته‌نامه بازاركار مورخ 11/4/87 مراجعه و حداكثر تا شانزدهم مرداد نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند

اخبار روزنامه ها