دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود عضو هيات علمي استخدام مي کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   30 تیر 1387-20 July 2008بازدید 4072


براي تکميل کادر دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود عضو هيات علمي استخدام مي کند معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود اعلام کرد : اين دانشگاه به منظور تکميل کادر هيات علمي خود از ميان دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و دانشجويان دکتري به صورت بورسيه استخدام مي کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران " ايسکانيوز " مهندس مسعود اخياني افزود : اين دانشگاه در نظر دارد در رشته هاي بيوشيمي ، آناتومي ، ايمني شناسي ، پاتولوژي و فيزيولوژي و در هر رشته 1 نفر را به استخدام خود درآورد. وي اظهار داشت : اعطاي وام مسکن اعضاي هيات علمي ، اعطاي وام اتومبيل ، پرداخت شهريه تحصيلي براي دانشجويان مقطع دکتري طبق ضوابط دانشگاه و امکان استفاده از حقوق و مزاياي هيات علمي از جمله شرايطي است که براي متقاضيان همکاري در نظر گرفته شده است . اخياني گفت : واجدين شرايط مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه تصوير مدرک تحصيلي ، تصوير کليه صفحات شناسنامه ، تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم و خلاصه اي از سوابق علمي و پژوهشي خود به آموزش دانشگاه تحويل دهند تا پس از بررسي و تاييد از آنان دعوت به عمل آيد .

اخبار روزنامه ها