شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي عضو هيئت علمي مي پذيرد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   06 امرداد 1387-27 July 2008بازدید 4500


شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مستقر در جزيره قشم عضو هيئت علمي مي پذيرد. به گزارش خبرگزاري مهر، شعبه بين الملل اين دانشگاه به منظور تکميل بانک اطلاعاتي کادر حق التدريسي خود از ميان اعضاء هيئت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاه هاي کشور در رشته هاي علوم پايه پزشکي و رشته هاي وابسته به صورت تمام وقت و نيمه وقت دعوت به همکاري مي کند. داوطلبان مي توانند با ارائه خلاصه اي از سوابق آموزشي و پژوهشي و مدارک مورد نياز تقاضاي خود را تا پايان مرداد ماه جاري به ستاد مرکزي شعبه بين الملل دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ارسال کنند

اخبار روزنامه ها