اشتغال در یک شرکت پیمانکار در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی (EPC)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   04 شهریور 1387-25 August 2008بازدید 2675


یک شرکت پیمانکار در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی (EPC) از تخصص های ذیل دعوت به همکاری مینماید: ردیف تخصص سمت حداقل سابقه کار محل کار 1 کارشناس مکانیک، عمران، برق مدیر پروژه 10 سال دفتر تهران 2 کارشناس مکانیک، عمران سرپرست سایت 10 سال سایت 3 کارشناس مکانیک طراحی Piping 8 سال دفتر تهران 4 کارشناس مکانیک طراحی safety 8 سال دفتر تهران 5 کارشناس مکانیک طراحی تجهیزات ثابت و دوار 8 سال دفتر تهران 6 کارشناس مکانیک نصب پایپینگ و مخازن 8 سال سایت 7 کارشناس الکترونیک ابزار دقیق 5 سال دفتر تهران 8 کارشناس الکترونیک طراحی F&G 7 سال دفتر تهران 9 کارشناس مهندس شیمی طراحی پروسس 8 سال دفتر تهران 10 کارشناس برق گرایش قدرت 5 سال سایت 11 فوق دیپلم مرتبط مالی – اداری 8 سال سایت 12 حسابداری حسابرسی پروژه ها 8 سال دفتر تهران و سایت متقاضیان اطلاعات خود را به آدرس اینترنتی شرکت CV@apgglobalco.com ارسال نمایند.

اخبار روزنامه ها