استخدام پزشك در نيروي هوايي ارتش

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   08 شهریور 1387-29 August 2008بازدید 3366


نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تامين نيروي انساني خود، به صورت كارمندي (علمي) استخدام مي‌كند. به گزارش خبرنگار بازاركار، افراد مورد نياز از ميان پزشكان واجدشرايط و از طريق برگزاري آزمايش‌هاي ورودي، گزينش و جذب مي‌شوند. بر اين اساس، از پزشكان با تخصص‌ زنان و زايمان، كودكان، قلب و عروق، جراحي عمومي، داخلي، چشم‌پزشكي، راديولوژي، ارولوژي، هوشبري، هسته‌اي و از دندانپزشكان عمومي دعوت به همكاري مي‌شود. در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي پذيرش افراد 40 سال اعلام شده است كه در صورت انجام خدمت سربازي، طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن اضافه خواهد شد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 391 هفته‌نامه بازاركار مورخ 5/6/87 مراجعه و از تاريخ نشر آگهي طي يكي از روزهاي هفته به يكي از محل‌هاي ثبت‌نام واقع در تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، همدان، دزفول، بندرعباس، مشهد، بابلسر و اراك مراجعه نمايند.

اخبار روزنامه ها