استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي اراك

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   10 شهریور 1387-31 August 2008بازدید 2736


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك طي اطلاعيه‌اي از استخدام تعداد 167 نفر نيروي پيماني خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين دانشگاه به منظور تامين كاركنان مورد نياز خود در مركز آموزشي درماني حضرت اميرالمومنين (ع) و ساير واحدهاي جديدالتاسيس در شهرهاي اراك و خمين، اقدام به برگزاري آزمون عمومي و تخصصي مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس در يكي از رشته‌هاي مديريت مالي، حسابداري، مديريت بازرگاني، حسابرسي، حسابداري و اموري مالي، امور مالي، مديريت (دولتي- اجرايي)، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، مديريت اداري، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم و بهره‌وري، مديريت آموزشي، مديريت خدمات اداري، امور اداري و مديريت، تاسيسات، مهندسي مكانيك، مديريت، مديريت سيستم‌ها و روش‌ها، تكنولوژي پرتوشناسي، مدارك پزشكي، فيزيوتراپي، اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، مديريت توانبخشي، بهداشت محيط، تكنولوژي پرتودرماني، علوم آزمايشگاهي، پرستاري و كارداني تكنولوژي پرتوشناسي، علوم آزمايشگاهي، هوشبري، اتاق عمل و دكتري داروسازي و پزشكي عمومي دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 392 هفته‌نامه بازاركار مورخ 9/6/87 مراجعه و حداكثر تا هفدهم شهريور نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند.

اخبار روزنامه ها