کمپاني اريکسون استخدام مي کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   10 شهریور 1387-31 August 2008بازدید 4347


کمپاني اريکسون، توليدکننده تجهيزات مخابراتي، نسبت به جذب نيروهاي مورد نياز خود اقدام کرده است. به گزارش آژانس خبري تلنف همراه (همنا)، اين کمپاني قصد دارد تا از ميان نيروهاي واجد شرايط مدير منابع استراتژيک، مدير پروژه تدارکات، مدير توزيع، مدير اجرايي سايت، مدير نيرو، مدير پشتباني فروش و مدير پروژه خود را انتخاب کند. بر همين اساس علاقمندان مي توانند رزومه کاري و تحصيلي خود را به شماره 88061104-021 فکس کرده و يا به نشاني تهران، خيابان شيخ بهايي، شماره يک ارسال کنند. اطلاعات بيشتر در اين باره بر روي سايت www.agahjobs.com قرار دارد.

اخبار روزنامه ها