اداره كل تربيت بدني استان تهران نيروي پيماني جذب مي كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   31 شهریور 1387-21 September 2008بازدید 3312


اداره كل تربيت بدني استان تهران به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود، تعداد 8 نفر را استخدام مي‌نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين اداره كل، كاركنان مورد نظر خود را از ميان فارغ التحصيلان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني جذب مي‌نمايد. براين اساس،‌از دانش آموختگان يكي از رشته هاي تحصيلي گروه تربيت بدني ، حسابداري ،‌مديريت (آموزشي،‌ دولتي، بازرگاني،‌ صنعتي) ، حقوق ،‌علوم قضايي ،‌فقه و مباني حقوق اسلامي و برنامه نويس سيستم با تحصيلات مرتبط د رمقاطع ليسانس يا فوق ليسانس دعوت به همكاري مي شود. در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي داوطلبان با مدرك ليسانس 30 و فوق ليسانس 35 سال اعلام شده است. متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 396 هفته نامه بازاركار مورخ 30/06/87 مراجعه و حداكثر تا چهارم مهر ماه نسبت به ارسال مدراك خود اقدام نمايند

اخبار روزنامه ها