جذب نیرو در یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی (خانم)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   06 مهر 1387-27 September 2008بازدید 1835


یک شرکت معتبر بازرگانی بین المللی به یک مسئول دفتر خانم با حقوق و مزایای عالی با شرایط زیر نیازمند است. 1) تسلط کامل به محاوره و مکاتبه زبان انگلیسی و ترجمه همزمان 2) تسلط کامل به کامپیوتر و اینترنت 3) سابقه کار مفید حداقل 3 سال 4) روابط عمومی قوی 22018404 TEHRANOFFICE@DIBATRADE.COM

اخبار روزنامه ها