آگهي استخدام هيأت علمي دانشگاه مـلاير

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   07 مهر 1387-28 September 2008بازدید 4611


با استعانت از پروردگار يكتا، دانشگاه ملاير جهت تكميل كادر هيات علمي خود به استناد بخشنامه شماره 13757/11 مورخه 4/10/86 وزارت علوم و تحقيقات و فناوري از ميان افراد متعهد و متخصص در رشته هاي ذيل به منظور استخدام يا بورسيه نمودن دانشجويان دكتري دعوت به همكاري مي نمايد. مقطع تعداد گرايشها رشته تحصيلي دكتري/ دانشجوي دكتري 2 كليه گرايش ها مهندسي برق دكتري/ دانشجوي دكتري 2 سيالات و طراحي مهندسي مكانيك دكتري/ دانشجوي دكتري/كارشناسي ارشد 2 نقشه برداري مهندسي عمران دكتري/ دانشجوي دكتري 2 كليه گرايش ها مهندسي مواد و متالورژي دكتري/ دانشجوي دكتري 3 كليه گرايش ها مهندسي معماري دكتري/ دانشجوي دكتري 3 كليه گرايش ها مهندسي صنايع دكتري/ دانشجوي دكتري/كارشناسي ارشد 2-1 سخت افزار- نرم افزار مهندسي كامپيوتر دكتري/ دانشجوي دكتري 2 كليه گرايش ها مهندسي شيمي دكتري/ دانشجوي دكتري/كارشناسي ارشد 1 كليه گرايش ها مهندسي فناوري اطلاعاتIT دكتري/ دانشجوي دكتري 2 اپتيك يا نانو فيزيك فيزيك دكتري/ دانشجوي دكتري 2 كليه گرايش ها رياضي كاربردي دكتري/ دانشجوي دكتري 1-1 شيمي معدني - شيمي آلي شيمي دكتري/ دانشجوي دكتري 1- 1 ميكرو بيولوژي- بيو تكنولوژي زيست شناسي دكتري/ دانشجوي دكتري/كارشناسي ارشد 2 مرتع مهندسي منابع طبيعي دكتري/ دانشجوي دكتري/كارشناسي ارشد 3 فضاي سبز مهندسي كشاورزي دكتري/ دانشجوي دكتري 2 پيدايش- رده بندي و ارزيابي خاكها مهندسي كشاورزي- خاكشناسي دكتري/ دانشجوي دكتري 2 باغباني- دام و طيور مهندسي كشاورزي دكتري/ دانشجوي دكتري 2 اقتصاد كشاورزي مهندسي كشاورزي دكتري/ دانشجوي دكتري 1 كليه گرايش ها روانشناسي دكتري/ دانشجوي دكتري 2 تكنولوژي آموزشي علوم تربيتي دكتري/ دانشجوي دكتري 2 زبان و ادبيات انگليسي زبان انگليسي شرايط لازم: متقاضيان واجد شرايط بايد از تاريخ 15/6/87 لغايت 31/6/87 مدارك ذيل را به آدرس: ملاير- كيلومتر 4 جاده اراك- دانشگاه ملاير- معاونت آموزشي وكد پستي: 95863-65719 به صورت پست پيشتازارسال نمايند مداركي كه بعد از تاريخ فوق ارسال گردد قابل بررسي نمي باشند. تلفن تماس: 3339983-0851 نشاني الكترونيكي: www.malayeru.ac.ir مدارك لازم: گواهي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و يا گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع دكتري تأييد شده توسط معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه. خلاصه مستندات از سوابق آموزشي و پژوهشي. كپي شناسنامه (تمام صفحات) توصيه نامه از 2 تن از اساتيد دوره كارشناسي ارشد و دكتري. كپي كارت پايان خدمت. كپي كارت ملي. لازم به تذكر است در شرايط استخدام متقاضيان داراي مدرك ph.D نسبت به ساير متقاضيان در اولويت مي باشند. http://www.malayeru.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=254

اخبار روزنامه ها