جذب 50 عضو هيئت علمي جديد در دانشگاه آزاد تهران جنوب

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   15 مهر 1387-06 October 2008بازدید 3918


رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب گفت: با توجه به بخشنامه سازمان مرکزي دانشگاه آزاد در خصوص گسترش تحصيلات تکميلي در واحدهاي تهران اميدواريم بتوانيم بيش از 40 تا 50 عضو هيئت علمي جديد در دانشگاه آزاد تهران جنوب جذب کنيم. محمود رضا اسفنديار در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي در واحد تهران جنوب علاوه بر توسعه کيفي که يکي از مهمترين اهداف در برنامه ريزي هاي دانشگاه آزاد است موجوب بهبود نسبت استاد به دانشجو از يک به 45 فعلي به نسبت يک به 35 خواهد شد. وي خاطر نشان کرد: با توجه به آن که در سالهاي آينده تعداد متقاضيان ورود به دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد به خصوص در واحدهاي تهران چندين برابر خواهد شد بايد امکان جذب اعضاي هيئت علمي جديد به منظور راه اندازي رشته هاي مورد نياز کشور در اين مقاطع فراهم شود. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب ادامه داد: علاوه بر جذب اعضاي هيئت علمي جديد، واحد تهران جنوب امکان ارتقاء سطح علمي و پژوهشي اساتيد تمام وقت دانشگاه و تشويق اساتيد تمام وقت به ارتقاء را نيز براي اين افراد فراهم کرده است. اسفنديار تاکيد کرد: راه اندازي رشته هاي جديد در واحد مستلزم ايجاد فضاهاي آموزشي جديد است که دانشگاه عليرغم تمامي مشکلاتي که براي تهيه زمين در تهران وجود دارد چند ساختمان آموزشي راه اندازي کرده و به دنبال تاسيس مراکز تحصيلات تکميلي جديد است.

اخبار روزنامه ها