آزمون استخدامي سازمان ملل در تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 مهر 1387-07 October 2008بازدید 3390


دبيرخانه سازمان ملل براي استخدام اتباع ايران در اوايل سال 2009 ميلادي آزمون استخدامي برگزارمي نمايد. اين آزمون در رشته هاي مديريت، اقتصاد، امور مالي، فن آوري اطلاعات، اطلاعات عمومي، امور اجتماعي و آمار برگزار خواهد شد و قبولي در مراحل آزمون به منزله استخدام در رده هاي پايينپست هاي حرفه اي (PI, PII) خواهد بود. داوطلبان بايستي حداقل داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته هاي مذکور و مسلط به زبان انگليسي يا فرانسه بوده و در 31 دسامبر 2009 بيش از 32 سال سن نداشته باشند (متولدين اول ژانويه 1977 به بعد). در شرايط مساوي خانم ها داراي اولويت در استخدام مي باشند. داوطلبان بايد فرم درخواست استخدام را از آدرس اينترنتي سازمان ملل (WWW.UN.Org/Depts/ohrm) تهيه و تکميل نمايند. نظر به اينکه هماهنگي هاي مربوطه به برگزاري آزمون استخدامي از طريق دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه انجام خواهد شد به داوطلبان توصيه مي شود فرم درخواست استخدام را حداکثر تا پايان مهرماه 1387 به روابط عمومي دانشکده تحويل نمايند. تلفن: 51-22802650 نمابر: 22804727 پست الکترونيکي: info@sir.ac.ir http://www.sir.ac.ir/Notices.doc

اخبار روزنامه ها