استخدام در یک شرکت پیمانکاری جهت پروژه ای ساختمانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   17 مهر 1387-08 October 2008بازدید 1985


یک شرکت پیمانکاری جهت پروژه ای ساختمانی در شهرستان قزوین به افراد ذیل نیاز دارد: مهندس عمران: با حداقل 15 سال سابقه کار مرتب جهت سرپرست کارگاه مهندس عمران: با حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط جهت سرپرستی دفتر فنی مهندس عمران: با حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط جهت اجراء متقاضیان رزومه خود را به شماره ذیل فکس نمایند: 88785426 سه شنبه 16 مهر 1387 هشمهری

اخبار روزنامه ها