عضويت در كادر هيات علمي دانشگاه‌هاي‌علوم پزشکي کشور تا 30 مهر تمديد شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   27 مهر 1387-18 October 2008بازدید 1612


عضويت در كادر هيات علمي دانشگاه‌هاي‌علوم پزشکي کشور تا 30 مهر تمديد شد مهلت ارسال مدارك متقاضيان عضويت در كادر هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تا پايان مهر تمديد شد. به گزارش سرويس دانشگاه و تشکل برنا، بر اساس تصميم متخذه در جلسه هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش پزشكي كشور مهلت ارسال مدارك متقاضيان عضويت در كادر هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور تا 30 مهرماه تمديد شد. متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزشي به نشاني http://dme.hbi.ir مراجعه كنند.

اخبار روزنامه ها