آگهي جذب عضو هيات علمي دانشگاه ايلام

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   01 آبان 1387-22 October 2008بازدید 4563


دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام بمنظور تکمیل کادر هیات علمی (دکتری یا دانشجوی دکتری) مورد نیاز خود در رشته های زیر بصورت تمام وقت (پیمانی یا طرح سربازی) و یا اعطای بورس تحصیلی اقدام به جذب هیات علمی می نماید. علاقمندان لازم است درخواست کتبی خویش را به همراه کلیه سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی، تصویر مدارک تحصیلی، مقالات، کتب و ...) را تا تاریخ 23/8/87 به آدرس ایلام- خیابان پژوهش- دانشگاه ایلام- دانشکده کشاورزی- صندوق پستی 516-69315 ارسال نمایند. از واجدین شرایط مصاحبه بعمل خواهد آمد و محل خدمت یکی از مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایلام( دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، آموزشکده کشاورزی مهران و یا آموزشکده کشاورزی دهلران )خواهد بود. ردیف گروه آموزشی گرایش تعداد افراد مورد نیاز 1 زراعت و اصلاح نباتات فیزیولوژی گیاهان زراعی تکنولوژی بذر اکولوژی گیاهان زراعی ژنتیک بیومتری بیوتکنولوژی گیاهی 1 1 1 1 1 2 علوم دامی ژنتیک و اصلاح دام فیزیولوژی دام 1 1 3 تولیدات گیاهی کلیه گرایشها 2 4 گیاهپزشکی حشره شناسی کشاورزی 2 5 مکانیک ماشینهای کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی 3 6 *صنایع غذایی کلیه گرایشها 2 7 جنگل و مرتع علوم مرتع آبخیزداری جنگل 2 2 2 * محل خدمت افراد پذیرفته شده صرفاً دانشگاه ایلام تعیین می گردد.

اخبار روزنامه ها