اطلاعيه جذب هيات علمي در دانشگاه صنعت نفت (دکتری و دانشجوی دکتری )

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   06 آبان 1387-27 October 2008بازدید 3520


اطلاعيه جذب هيات علمي در دانشگاه صنعت نفت دانشگاه صنعت نفت براي تكميل كادر هيات علمي خود از بين فارغ التحصيلان و دانشجويان سال آخر دكتري تخصصي در رشته هاي مختلف زير دعوت به همكاري مي نمايد . متقاضيان واجد شرايط درخواست كتبي خود را همراه با خلاصه اي از سوابق آموزشي و پژوهشي (CV) به همراه مستندات مربوطه به نشاني آبادان، بريم، فلكه پتروشيمي، كد پستي 61118-63146 و يا آدرس heiatelmi@put.ac.ir ارسال نمايند. علاقمندان واجد شرايط جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 3339395-0631 دفتر سنجش و نظارت دانشگاه صنعت نفت تماس حاصل نمايند. دانشكده نفت آبادان رشته تحصيلي گرايش مورد نياز وضعيت مهندسي نفت اكتشاف دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي شيمي محيط زيست ،ايمني، احتراق و انرژي دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي متالورژي مواد، جوشكاري، حفاظت و خوردگي دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي برق قدرت دكتري يا دانشجوي دكتري شيمي شيمي فيزيك، تجزيه دكتري يا دانشجوي دكتري فيزيك كاربردي دكتري يا دانشجوي دكتري رياضيات كاربردي دكتري يا دانشجوي دكتري زبان انگليسي تمام گرايشها دكتري يا دانشجوي دكتري زمين شناسي زمين شناسي نفت، مهندسي زمين شناسي، ژئوفيزيك دكتري يا دانشجوي دكتري بهداشت حرفه اي دكتري يا دانشجوي دكتري دانشكده نفت اهواز رشته تحصيلي گرايش مورد نياز وضعيت مهندسي نفت حفاري ،مخازن، بهره برداري دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي شيمي فرآوري و انتقال گاز دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي برق كنترل، ابزاردقيق دكتري يا دانشجوي دكتري شيمي شيمي فيزيك، آلي دكتري فيزيك كاربردي دكتري رياضيات كاربردي دكتري زبان انگليسي تمام گرايشها دكتري يا دانشجوي دكتري مجتمع آموزشي علوم دريايي محمودآباد رشته تحصيلي گرايش مورد نياز وضعيت مهندسي برق كنترل، مخابرات يا الكترونيك دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك حرارت و سيالات دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي كامپيوتر سخت افزار يا نرم افزار دكتري يا دانشجوي دكتري معماري كشتي ـــــــــــــــ دكتري يا دانشجوي دكتري مهندسي كشتي _ موتور سر مهندس كشتي هاي اقيانوس پيما مدرك سر مهندسي يا مهندس دوم موتور از سازمان بنادر و كشتيراني داراي دانشنامه كارشناسي ارشد يا كارشناسي عرشه ناخداي كشتي هاي اقيانوس پيما مدرك ناخدايي يا افسر اول عرشه از سازمان بنادر وكشتيراني و داراي دانشنامه كارشناسي ارشد يا كارشناسي مديريت حمل ونقل دريايي، بازرگاني دريايي دكتري يا دانشجوي دكتري شيمي شيمي فيزيك دكتري يا دانشجوي دكتري فيزيك كاربردي دكتري يا دانشجوي دكتري رياضيات كاربردي دكتري يا دانشجوي دكتري زبان انگليسي تمام گرايشها دكتري يا دانشجوي دكتري

اخبار روزنامه ها