آگهي بكارگيري نيروي قراردادي كار مشخص دانشكده فني و مهندسي اراك

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   26 آبان 1387-16 November 2008بازدید 3144


دانشكده فني و مهندسي اراك به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود باستناد سومين مصوبه از پنجمين نشست هيات امناي دوره چهارم مورخ 22/12/85 هيات امناي دانشگاه علم و صنعت ايران ، تعدادي از نيروهاي واجد شرايط را با اعمال ضابطه صلاحيت هاي علمي و عمومي از طريق برگزاري آزمون كتبي و انجام مصاحبه و طي مراحل گزينشي به صورت قرارداد كارمشخص بكارگيري مي نمايد . شرايط عمومي : - تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي - تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران - داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) - داشتن توانايي جسمي و رواني متناسب با شغل و عدم اعتياد به مواد مخدر - عدم اشتغال در ساير مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و عدم بازخريد خدمت و بازنشستگي از دستگاههاي دولتي - حداكثر سن متقاضيان تا تاريخ برگزاري آزمون 30 سال باشد. شرايط اختصاصي: الف- دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي مهندسي عمران گرايش نقشه برداري-مهندسي برق گرايش قدرت مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار – مهندسي مكانيك گرايش تاسيسات حرارتي و برودتي ب- ارائه رزومه كاري در صورت وجود. مدارك مورد نياز : الف- تكميل برگ درخواست همكاري ب – تصوير آخرين مدرك تحصيلي ج- تصوير صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر) د- تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم خ- فيش واريزي به مبلغ 30000 ريال به حساب شماره 97105 بانك ملي اراك شعبه دارائي بنام رابط درآمدهاي اختصاصي دانشگاه علم و صنعت ه- دو قطعه عكس 4*3 رنگي جديد پشت نويسي شده (يك قطعه عكس روي برگ درخواست الصاق شود) نحوه ارسال مدارك : 1-متقاضيان بايستي مدارك لازم را حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ29/8/87 به اموراداري دانشكده تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند ويا كليه مدارك مربوطه را با پست سفارشي به صندوق پستي شماره 1177-38135 ارسال دارند.. 2-به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به دبيرخانه تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. زمان توزيع كارت : كارت ورود به جلسه آزمون در روز چهارشنبه مورخ20/9/87 در محل دانشكده توزيع خواهد شد و داوطلبان مي بايستي با در دست داشتن اصل رسيد پستي و اصل شناسنامه جهت دريافت كارت ورود به جلسه شخصاً مراجعه نمايند. تاريخ برگزاري آزمون روز پنج شنبه مورخ21/9/87راس ساعت 9 صبح شروع و داوطلبين مي بايستي حداقل نيم ساعت قبل از شروع امتحان در محل مربوطه حضور داشته باشند. مواد آزمون عبارتنداز: زبان انگليسي – معارف اسلامي – رياضي و هوش – اطلاعات سياسي و اجتماعي فرم همكاري را از اينجا دانلود كنيد. http://www.iust.ac.ir/find-19.6183.7258.fa.html

اخبار روزنامه ها