استخدام طرح آلومينيوم هرمزگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   17 آذر 1387-07 December 2008بازدید 4740


طرح آلومينيوم هرمزگان به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در استان هرمزگان شهرستان بندرعباس در منطقه ويژه خليج فارس استخدام مي‌نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، تعداد 40 نفر از كاركنان مورد نظر از ميان آقايان واجدشرايط و از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه،‌گزينش و بر اساس برنامه زمان‌بندي دعوت به همكاري مي‌شوند. بر اين اساس، از آقايان با مدرك كارشناسي مكانيك، متالورژي با 3 سال سابقه كار، كارداني متالورژي،‌مكانيك با 2 سال تجربه كار، ديپلم برق، مكانيك، رياضي، تجربي و فني بومي شهرستان بندرعباس دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 415 هفته‌نامه بازاركار مورخ 16/9/87 مراجعه و حداكثر تا بيست و چهارم آذر ماه با مراجعه به سايت www.itrws.com نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اخبار روزنامه ها