جذب هيأت علمي و اعطاي بورس تحصيلي دکتري داخل در دانشگاههاي محقق اردبيلي و صنعتي اردبيل

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   01 دی 1387-21 December 2008بازدید 2590


دانشگاه محقق اردبيلي و دانشگاه صنعتي اردبيل به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود، در رشته‌هاي مختلف از بين فارغ‌التحصيلان و دانشجويان متعهد و ممتاز دوره دکتري براي همكاري علمي دعوت كردهاست. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،فارغ‌التحصيلان دوره دكتري تاشهريور 1388، مي توانند براي استخدام به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه محقق اردبيلي و دانشگاه صنعتي اردبيل اقدام كنند. همچنين داوطلبان دوره دكتري دانشگاه‌هاي دولتي مي‌توانند براي بورس تحصيلي اقدام كنند كه براين اساس داوطلباني كه امتحان جامع داده باشند در اولويت هستند. گفتني است، علاقمندان بايد حداكثر تا 30دي ماه نسبت به تكميل فرم مشخصات و تقاضانامه همكاري علمي دانشگاه با مراجعه به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني http://www.uma.ac.ir اقدام كنند. لازم به ذكر است، ارسال صفحه اول فعاليتهاي علمي، پژوهشي در زمان ثبت‌نام كافي است ولي براي مصاحبه تخصصي، ارائه مستندات مدارك علمي مانند پايان‌نامه‌ها، پروژه‌هاي انجام شده، مقاله‌ها و كتاب‌هايچاپ شده و همچنين مدارك مربوط به افتخارات و تجارب علمي، پژوهشي و آموزشي مانند دانشجوي نمونه يا المپيادي، توانايي در زبان، اداره كارگاه‌هاي آموزشي و همچنين نمونه‌اي از ارزشيابي تدريس الزامي است. گفتني است، رشته‌هاي مورد نياز دانشگاه شامل رشته‌هاي مهندسي مکانيك، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، معماري، زبان انگليسي،‌مديريت جهانگردي، تربيت بدني، گياه پزشکي، علوم دامي، زراعت، آمار، صنايع دستي،مهندسي کامپيوتر، مهندسي معدن، مهندسي برق، رياضي کاربردي، مهندسي مواد، معارف اسلامي، صنايع دستي، فيزيک، محيط زيست، مديريت، مرمت ابنيه تاريخي، زبان عربي وماشينهاي کشاورزي است

اخبار روزنامه ها