آگهي استخدامي طرح فولاد هرمزگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   05 دی 1387-25 December 2008بازدید 10434


طرح فولاد هرمزگان طي اطلاعيه‌اي از جذب 548 نفر نيروي انساني واجد شرايط خبرداده است. بهگزارش خبرنگار بازاركار، اين تعداد از كاركنان مورد نياز از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري، گزينش و براساس برنامه زمانبندي دعوت به همكاري خواهند شد. براين اساس، از دانش آموختگان رشته‌هاي مكانيك، برق(قدرت، كنترل ابزار دقيق)، مديريت( صنعتي، دولتي، اموراداري )، روابط عمومي، حسابداري، اقتصاد، بازرگاني، مديريت بازرگاني و پزشكي عمومي و كارشناس ايمني، بهداشت، برنامه ريزي آموزشي(درمقطع كارشناسي) و بازرگاني، حسابداري (در مقطع كارداني) و مكانيك، برق، الكترونيك، رياضي فيزيك، علوم تجربي، حسابداري بازرگاني و حسابداري مالي دعوت به همكاري مي شود. متقاضيان مي توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 418 هفته نامه بازاركار مورخ 3/10/87 مراجعه و حداكثر تا سيزدهم دي ماه نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=227123&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها